PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON VĨNH HỒNG
PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC LỚP
Năm học :  
 
STTHọ và tênTên lớpCN chính
1Ngô Thị Hằng25-36ThA+
2Vũ Thị Chung25-36ThA 
3Nguyễn Thị Hà25-36ThB+
4Trần Thị Yến25-36ThB 
5Nguyễn Thị Thanh Hoàn25-36ThC+
6Vũ Thị Tâm25-36ThC 
7Vũ Thị Cúc25-36ThD+
8Vũ Thị Thảo25-36ThD 
9Nguyễn Thị Hương25-36ThE+
10Lê Thanh Nhàn25-36ThE 
11Trần Thị Nhung3-4TA+
12Lê Thị Hương3-4TA 
13Đinh Thị Lan3-4TB+
14Vũ Thị Loan3-4TB 
15Phạm Thị Duyên3-4TC+
16Vũ Thị Hoạt3-4TD+
17Vũ Thị Hải3-4TD 
18Vũ Thị Hoa3-4TE+
19Nguyễn Thị Hằng3-4TE 
20Vũ Thị Mận4-5TA+
21Chu Thị Hồng Trang4-5TA 
22Thạch Thị Liễu4-5TB+
23Vũ Thị Hòa4-5TC+
24Nguyễn Thị Kim Thoa4-5TC 
25Vũ Thị Vinh4-5TD+
26Vũ Thị Khuyến4-5TD 
27Vũ Thị Yến4-5TE+
28Vũ Thị Phương4-5TE 
29Phạm Thị Ngân4-5TG+
30Nguyễn Thị Hồng Tươi5-6TA 
31Dương Thị Hiền5-6TA+
32Đinh Thị Lai5-6TB 
33Vũ Thị Qúy5-6TB+
34Vũ Thị Hồng Vân5-6TC+
35Vũ Thị Toán5-6TD 
36Bùi Thị Hoài5-6TD+
37Vũ Thị Thúy Liên5-6TE 
38Bùi Thị Thư5-6TE+
39Đinh Thị Liễu5-6TG+
40Nguyễn Thị Ngân5-6TG